twitter facebook instagram youtube linkedin

AİKİDO TERİMLER SÖZLÜĞÜ

A

Ashi                                       : Bacak , ayak

Ashi sabaki                          : Adımlama

Ai hanmi                              : Düz – Kosa

Ai                                           : Uyum , birleşme , harmoni

Aiki                                        : Evrensel uyum , harmonik güç

Aikiken                                 : Kılıç kullanma yöntemi

Aiki Otoshi                           : Bırakma , düşürme , ..Aiki düşürülüşü

Atemi                                    : Vuruş , sersemletici hamle

B

Bokken                                 : Tahta kılıç

Bu                                          : Savaşma ruhu (kavga yerine mertliği vurgular)

Buki Waza                           : Savaş teknikleri

Budo                                     : Savaş sanatları , savaş yolu

C

Chudan                                 : Karın bölgesi

Chudan Tsuki                      : Vücudun orta bölümüne atılan yumruk

Chi                                         : Yer , bilgelik , akıl

D

Dan                                        : Üst derece, öğrenmeye başlayan öğrenci

Dori ( Tori )                          : Tutma , görme

Domo                                     : Teşekkür

Doozo                                    : Lütfen , buyurmaz mısınız

Domoarrigatogozaimashita : Benle çalıştığınız için teşekkürler

Do                                          : Yol

Dojo                                       : Aikido çalışılan salon

E

Eri                                          : Yaka – arka yaka

Eridori                                  : Yakadan tutma – elbisenin ense tarafından tutuş

F

Futarigake                           : İki kişinin saldırması

G

Gi                                           : Antrenman giysisi

Gaeshi                                  : Döndürmek , bükmek

Gamae ( Kamae )                : Ana duruş , gard vaziyeti

Gomennasai                        : Özür dilerim

Ganmen                               : Yüz

Gedan                                   : Aşağı doğru , düşük düzeyde

Gedan Tsuki                        : Aşağı doğru vurmak (yumruk)

Geiko                                    : Çalışma , İdman

Geri                                       : Tekme

Garame                                 : Bağlamak

Go                                          : Beş ( 5 )

Gokyoo ( Ude Nobashi )    : 5. Kontrol , 5. hareketsizleştirme tekniği

Gyaku                                   : Ters

Gyaku Hanmi                      : Tori ve Uke’nin ters ayaklarla karşılıklı duruşu

H

Hara                                      : Kişinin ağırlık ve güç merkezi

Hakama                                : İleri kuşaklar için resmi Dojo kıyafeti

Hiji                                         : Dirsek

Hiji Dori                                : Dirseği tutmak

Hiji Kime Nage                    : Doğal yönlü dirsek blokesi ( baskısı ) tekniği

Hai                                         : Evet , anladım , dinliyorum

Hajime                                  : Başla

Hineri                                   : Bükülme , burkma , burulma

Hachi                                    : 8

Heiko                                    : Paralel

Hitori Waza                         : Görünmez rakiple çalışma teknikleri

Harai Waza                          : Savunma tekniği

Hiki Waza                             : Teknikten sıyrılma

Hanmi                                    : Yarım vücut ( mesela oturma vaziyetinde )

Handachi                               : Yarım duruş

Hanmi handachi                  : Ukenin ayakta torinin oturuş pozisyonunda olması

Hantai                                    : Ters , zıt

Henka                                    : Değiştirme

Hidari                                    : Sol

Hidari Hanmi                       : Sol ayak önde kamae

Ho                                           : Metot , kural , yön

Hishigi                                   : Ezme

Hyaku                                    : Yüksek

I

Ikkyo / ( Ude Osae )             : Dirsek baskısı ve bilek tutusu ile rakip kol kontrolu

Irimi                                       : Çarpışma olmadan tekniğe giriş , İçeri girme

Irimi Nage                            : İçeri girme fırlatma tekniği

Ichi                                         : 1

Ippon                                     : Bir puan

J

Jo                                            : Yaklaşık 125 cm. uzunluğunda sopa

Jo Kata                                   : Sopa ile yapılan hasmı fırlatma teknikleri

Jo Tori                                    : Jo ile yapılan tekniği etkisiz hale getirmek

Jiu                                           : Serbest , özgür

Jutsu                                      : Sanat

Jodan                                     : Yukarı doğru , baş seviyesine doğru , üst düzey

Jime                                        : Ters , doğal yönün tersine

Jintai                                      : Vücut

Ju                                            : 10 , Esneklik

Ji                                             : Bir işin yapılış tekniği

Juji                                         : + (çapraz) şeklinde bağlayarak

Junte                                      : Düz , düzgün

Junte Dori                             : Gyaku Hanmi Katate Dori

K

Kamae                                   : Temel ayakta duruş pozisyonu

Kaiten                                    : Dönüş

Kaiten Nage                          : Dönerek fırlatma

Kata                                        : Teknikleri sıra ile kendi başına çalışma

Koho                                       : Arkaya

Kaeshi Waza                         : Karşı teknik

Kata dori                               : Omuzdan tutmak

Katate                                    : Tek el

Katate Dori                           : Tek el ile bileği tutuş

Kubishime                            : Boğma

Keiko                                      : İdman , çalışma

Kzushi                                    : Denge

Kohai                                     : Yeni öğrenci

Kote                                        : Bilek

Kote Gaeshi                          : Bilekten bükerek fırlatma

Kyu                                         : 9 , Siyah kemerden önceki derecelendirme

Kime                                       : Doğal , kendi yönünde

Kotai                                       : Arkaya hareket etmek

Ki                                             : Güç , enerji , kuvvet

Kiri                                          : Kontrol edilen güç , kesiş

Kia Wase                                : Hasmın kuvveti ile uygunluk

Kubi                                        : Boyun

Karui Geiko                           : Hafif çalışma

Kiza                                         : Ayaklar üzerinde yürüme

Ken                                          : Kılıç

Kokyu                                     : Nefes alma , gücün ritmi

Kokyu Ho                               : Nefes gücü

Kokyu Nage                           : Nefes ve zamanlı fırlatma

Katame Waza                        : Kilitleme ve hareketsiz kalma teknikleri

Kosa                                        : Ters

Kosa Dori                               : Ai Hanmi Katate Dori

M

Mawashi                                : Dönme , döndürme

Mokuso                                  : Hazırlan , gözler kapalı meditasyon

Mate                                       : Bekle , bir anlık beklemek

Matsu                                     : Bekleme

Morote                                   : 2 El

Morote Dori                          : 2 El ile tek eli tutmak

Mune                                      : Göğüs

Mune Dori                             : 1 veya 2 el ile yakanın devrik yerini tutmak ,yan omuz tutuşu

Mas Shomen                         : Tam ön

Mae                                         : Önden

Mae Ukemi                            : Öne düşüş

Migi                                         : Sağ

Migi Hanmi                           : Sağ ayakk önde kamae

N

Ni                                             : 2

Naka                                       : Merkez

Nagashi Waza                       : Bir teknikten diğerine akmak

Nikkyo (Kote Mawashi)      : 2. Kontrol , Bilek döndürme ( kıvırma ) tekniği

Nage                                       : Fırlatma

O

Osae                                        : Baskı , sabitleme , kontrol , kımıldamaz halde

Osae Waza                             : Kımıldayamaz hale getiren teknikler

Oneigaishimasu                    : Lütfen , benimle çalışırmısınız

Omote                                     : Ön, öne yapılan teknik

Otoshi                                     : Bırakma , düşürme

Oji                                            : Cevap , karşılık verme

Oji Waza                                 : Bloke edip karşı saldırıya geçme

R

Randori                                   : Serbest atak çalışması

Ryokata Dori                          : 2 Omuzu tutmak

Ri                                              : Kontrollü

Roku                                         : 6

Ryote Mochi ( Morotedori ) : 2 El ile tek bilek tutuşu

Ryote Dori                              : 2 El ile 2 bilekten tutuş

Rei                                            : Selam

S

Sabaki                                     : Vücut hareketi

Seiza                                        : Dizlerin üzerinde oturuş

Sumi                                        : Köşe

Suwatte                                   : Otur

San                                           : 3

Shi / Yan                                  : 4

Shichi                                      : 7

Sode                                         : Elbise kolu

Sempai                                    : Eski öğrenci

Sensei                                      : Öğretmen, eğitmen

Sen                                           : Öncelikli

Shi Waza                                  : Karşı teknik

Shugeki                                    : Atak

Sukashi Waza                         : Saldıranın saldırmasına izin vermeden yapılan teknik

Sumi                                         : Köşe

Sumi Gaeshi                            : Köşe fırlatılışı

Sonkyo                                     : Çökelme pozisyonu

Suwaru                                    : Oturuş pozisyonunda

Suwari Waza                          : Oturuş pozisyonunda yapılan teknikler

Sankyo ( Kote Hineri )          : Bilek bükme tekniği , 3. kontrol

Seiza                                         : Dojo da resmi Japon oturuş pozisyonu

Shiho                                        : 4 Yönlü

Shihonage                               : 4 Yönlü fırlatma

Shikko                                      : Diz üzerinde yürüme

Soto                                          : Dış

Shomen Uchi                          : Kafanın ön kısmına yukardan yapılan kesme vuruş

Suki                                          : Açılış

Suburi                                     : Kılıç çalışması , dönmek

Sode                                         : Kollar

T

Tai                                            : Vücut

Tenkan                                    : Yolundan çekilmek , geri adım , yön değiştirme

Tanto                                       : Bıçak

Tekubi                                     : Bilek , eklem

Tachidori                                : Kılıç alma , kılıcı kapma

Tachi                                        : Ayakta

Tachi Waza                             : Ayakta yapılan teknikler

Tekubi Osae ( Yonkyo )        : Bilek- eklem sabitleme , baskı , 4. kontrol

Ten                                           : Gök

Tenchi Nage                           : Yer gök fırlatışı

Tai no henko                          : Vücut değişimi , 180 ‘ vücudun döndürülmesi

Tatami                                     : Minder

Tori                                          : Tutmak , tekniği yapan kişi

Tsuki                                        : Vurmak , itiş , hamle

Tegatana                                 : Elin keskin yanı , el kılıcı

Tekagami                                : Bileği dışa döndürme , ters Kotegaeshi

Te                                              : El , kol

U

Uke                                           : Atak yapan partner

Ukemi                                      : Yuvarlanma , yere düşme

Ushiro                                      : Arkaya , geri

Ushiro Ukemi                         : Geriye düşüş

Uchi                                          : İç, içinde , vuruş

Undo                                         : Hareket , ekzersiz , bilek esnekliği

Ura                                            : Arka, arkaya yapılan teknik

Uke waza                                 : Bloke teknikleri

Uchi Waza                               : Vuruş teknikleri

Ude                                           : Kol

Ude Osae                                 : Kol kontrolu

Ude Hishigi                             : Kolu ezme

Udoroshi                                 : Geri çekmek

Ushiro Udoroshi                    : Arkadan geri çekmek

W

Waza                                        : Teknik

Wakarimasu                           : Anlıyorum

Y

Yokomen                                  : Kafanın kulak tarafı , yan tarafı

Yokomen Uchi                         : Kafanın yan tarafına yapılan vuruş

Yonkyo ( Tekubi Osae )          : 4. Kontrol

Yoko                                           : Yan , yatay

Yoko Ukemi                              : Yana düşüş

Yubi                                           : Parmak

Z

Zanshin                                     : Aklın durması

Zenpo                                        : Ön

Zuki                                           : Yumruk