twitter facebook instagram youtube linkedin

Antalya’da Aikido, 1996 yılında 30 yıllık Judo geçmişi olan Sefer Koçak’ın İtalyan Aikido eğitmeni Guglielmo Rizzo ile tanışmasıyla başlamıştır.

2002 yılına gelindiğinde, bu çalışmalar Hakkı Gökçeoğlu ve Akdeniz Üniversitesi’nin JICA ile koordine ettiği projeyle derinlik kazanmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak Takeo Satsumi Sensei (Aikikai 7. Dan) Antalya’ya gelmiş ve Aikido, böylece ilk defa Türkiye’de bir üniversitede akademik programa alınmıştır. Satsumi Sensei, Antalya Aikido altyapısının oturtulmasına büyük katkılar sağlamış, proje iki yıl devam etmiş ve başarısından dolayı da iki yıl daha uzatılarak Osamu Furutani Sensei’nin (Aikikai 6. Dan) Antalya’ya atanmasına vesile olmuştur. Furutani Sensei de, aynı zamanda Antalya Aikido’nun derslerine katılmış ve üyelerin teknik seviyelerinin ilerlemesine katkı sağlamıştır.

2006 yılında, Aikikai Hombu Dojo Başkan Yardımcısı Masataki Fujita Sensei (Aikikai 8. Dan) Antalya Uluslararası Aikido Semineri’ne davetli olarak katılmıştır.

2008 yılında Japonya’da yapılan 10. Uluslararası Aikido Kongresi’ne 12 Aikidoka ile katılım sağlanmış, sanatın incelikleri gözlemlenmiş, Antalya Aikido başarı ile temsil edilmiş ve yeni ufuklar kazanılarak geri dönülmüştür.

2009 yılında Antalya Aikido Gençlik ve Spor Kulübü Derneği kurulmuş, böylece üyelerin kendilerini zihnen, ruhen ve bedenen geliştirebilecekleri, Aikido için önemli felsefi ve teknik bilgilere kolay ulaşabilecekleri, zengin ve çeşitlilikle donatılmış bir ortam hazırlanmıştır.

Antalya Aikido Ailesi, başta Sefer Koçak’ın daima destekçi eğitmen profili önderliğinde çoğunlukla yabancı eğitmenler ile Aikido’yu tanıma fırsatı elde etmiştir.

Antalya Aikido’nun prensiplerinin başında gelen Aikido sanatının ve kazandırdığı dostlukların maddiyat ile ölçülmemesi ilkesi günümüze kadar geçerliliğini korumuştur. Değil Türkiye, belki de dünyada, Aikido’nun ücretsiz olarak öğretildiği, kapılarını 7’den 77’ye her erdemli üyeye sonuna kadar açık tutan ve bu özelliğiyle gurur duyan tek aile, Antalya Aikido ailesidir. Eğitmen kadrosunun tamamı, vermekte oldukları derslerden dolayı ücret almadan görev yapmakta, üyeleri ise, Aikido’nun özünde bulunan, uyum ve koşulsuz sevgi ile birbirlerine kenetlenerek bu değerli hizmetten paylarını alma savaşına katılmaktalar. Aikido’nun bize miras bıraktığı gerçek anlamlarından biri de budur herhalde?..